ÖABT Konuları ve Soru Dağılımları 2018 - 2019 


Türkçe Öğretmenliği ÖABT Konu ve Soru Dağılımları:

1.Alan Bilgisi Testi (% 80, 40 Soru)

a. Anlama ve Anlatma Teknikleri (12 Soru)

b. Dil Bilgisi ve Dil Bilimi (8 Soru)

c. Çocuk Edebiyatı (4 Soru)

d. Türk Halk Edebiyatı (4 Soru)

e. Eski Türk Edebiyatı (4 Soru)

f. Yeni Türk Edebiyatı (4 Soru)

g. Edebiyat Bilgi ve Kuramları (4 Soru)

2.Alan Eğitimi Testi (% 20, 10 Soru)

İlköğretim Matematik ÖABT Öğretmenliği Konu ve Soru Dağılımları

1.Alan Bilgisi Testi (% 80, 40 Soru)

a. Analiz (14 Soru)

b. Cebir (9 Soru)

c. Geometri (9 Soru)

d. Uygulamalı Matematik (8 Soru)

2. Alan Eğitimi Testi (% 20, 10 Soru)

Matematik Öğretmenliği Öabt Konu ve Soru Dağılımları:

1. Alan Bilgisi Testi (% 80, 40 Soru)

a. Analiz (12 Soru)

b. Uygulamalı Matematik (12 Soru)

c. Cebir (8 Soru)

d. Geometri (8 Soru)

2. Alan Eğitimi Testi (% 20, 10 Soru)

Fen Bilgisi Öğretmenliği ÖABT Konu ve Soru Dağılımları:

1.Alan Bilgisi Testi (% 80, 40 Soru)

a.Fizik (12 Soru)

b. Kimya (11 Soru)

c. Biyoloji (11 Soru)

d. Yer Bilimi (Jeoloji) (2 Soru)

e. Astronomi (2 Soru)

f. Çevre Bilimi (2 Soru)

2. Alan Eğitimi Testi (% 20, 10 Soru)

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ÖABT Konu ve Soru Dağılımları:

Alan Bilgisi Testi (% 80, 40 Soru)

a. Tarih (14 Soru)

b. Coğrafya (10 Soru)
c. Siyaset Bilimi (4 Soru)
d. Diğer Sosyal Bilim Alanları (Sosyal Proje Geliştirme, Günümüz Dünya Sorunları, Sosyal Bilgilerin Temelleri, Arkeoloji, Felsefe, Sanat ve Estetik, Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişme, Antropoloji, Ekonomi, İnsan İlişkileri ve İletişim, Sosyal Psikoloji)
(12 Soru)

2. Alan Eğitimi Testi (% 20, 10 Soru)

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ÖABT Konu ve Soru Dağılımları:

1. Alan Bilgisi Testi (% 80, 40 Soru)

a. Eski Türk Dili ve Yeni Türk Dili (13 Soru)

b. Yeni Türk Edebiyatı (9 Soru)
c. Eski Türk Edebiyatı (9 Soru)
d. Türk Halk Edebiyatı (9 Soru)

2. Alan Eğitimi Testi (% 20, 10 Soru)

Tarih Öğretmenliği ÖABT Konu ve Soru Dağılımları:

1. Alan Bilgisi Testi (% 80, 40 Soru)

a. Osmanlı Tarihi (7 Soru)

b. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (6 Soru)
c. Orta Çağ İslam Tarihi (6 Soru)
d. Genel Dünya Tarihi (6 Soru)
e. İslamiyet Öncesi Türk Tarihi (5 Soru)
f. Tarih Metodu (4 Soru)
g. XX. Yüzyıl Türk ve Dünya Tarihi (4 Soru)
h. Eski Çağ Tarihi (4 Soru)

2. Alan Eğitimi Testi (% 20, 10 Soru)

Coğrafya Öğretmenliği ÖABT Konu ve Soru Dağılımları:

1. Alan Bilgisi Testi (% 80, 40 Soru)

a. Beşeri ve Ekonomik Coğrafya (15 Soru)

b. Fiziki Coğrafya (15 Soru)
c. Bölgeler ve Ülkeler (10 Soru)

2. Alan Eğitimi Testi (% 20, 10 Soru)

Fizik Öğretmenliği ÖABT Konu ve Soru Dağılımları:

1. Alan Bilgisi Testi (% 80, 40 Soru)

a. Elektrik ve Manyetizma (10 Soru)

b. Mekanik (10 Soru)
c. Modern Fizik (10 Soru)
d. Dalgalar ve Optik (5 Soru)
e. Madde ve Özellikleri (5 Soru)

2. Alan Eğitimi Testi (% 20, 10 Soru)

Kimya Öğretmenliği Öabt Konu ve Soru Dağılımları:

1. Alan Bilgisi Testi (% 80, 40 Soru)

a. Analitik Kimya (10 Soru)

b. Anorganik Kimya (10 Soru)
c. Organik Kimya (10 Soru)
d. Fizikokimya (10 Soru)

2. Alan Eğitimi Testi (% 20, 10 Soru)

Biyoloji Öğretmenliği Öabt Konu ve Soru Dağılımları:

1. Alan Bilgisi Testi (% 80, 40 Soru)

a. İnsan ve Hayvan Biyolojisi (10 Soru)

b. Hücre ve Metabolizma (8 Soru)
c. Genetik ve Evrim (8 Soru)
d. Bitki Biyolojisi (5 Soru)
e. Ekoloji (5 Soru)
f. Canlıların Sınıflandırılması (4 Soru)

2. Alan Eğitimi Testi (% 20, 10 Soru)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği ÖABT Konu ve Soru Dağılımları:

1. Alan Bilgisi Testi (% 80, 40 Soru)

a. Din Bilimleri (Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Dinler Tarihi, Din Eğitimi, Din Felsefesi) (12 Soru)

b. Temel Dini Bilgiler (İslâm, İman Esasları ve İbadetleri) (8 Soru)
c. Hz. Muhammed’in Hayatı ve Sünneti (6 Soru)
d. Kur’an-ı Kerim’in Muhtevasını Anlama (6 Soru)
e. İslam Ahlakı, Estetiği ve Felsefesi (6 Soru)
f. Günümüz Türkiye’sindeki İslam Mezhep ve Yorumları (2 Soru)

2. Alan Eğitimi Testi (% 20, 10 Soru)

İngilizce Öğretmenliği Öabt Konu ve Soru Dağılımları:

1. Alan Bilgisi Testi (% 80, 40 Soru)

a. Dil Yeterliliği (25 Soru)

b. Dil Bilim (8 Soru)
c. Edebiyat (7 Soru)

2. Alan Eğitimi Testi (% 20, 10 Soru)

Almanca Öğretmenliği Öabt Konu ve Soru Dağılımları:

1. Alan Bilgisi Testi (% 80, 40 Soru)

a.Dil Yeterliliği (25 Soru)

b. Dil Bilim (8 Soru)
c. Edebiyat (7 Soru)

2. Alan Eğitimi Testi (% 20, 10 Soru)

Sınıf Öğretmenliği Öabt Konu ve Soru Dağılımları:

1. Alan Bilgisi Testi (% 80, 40 Soru)

a. Temel Matematik (6 Soru)

b. Genel Fizik (3 Soru)

c. Genel Kimya (3 Soru)

d. Genel Biyoloji (3 Soru)

e. Türk Dili (6 Soru)

f. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı(3 Soru)

h. Çocuk Edebiyatı(3 Soru)

ı. Uygarlık Tarihi(3 Soru)

j. Türk Tarihi ve Kültürü (3 Soru)

k. Genel Coğrafya(3 Soru)

l. Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği (4 Soru)

2. Alan Eğitimi Testi (% 20, 10 Soru)

Rehber (Pdr) Öğretme Öabt Konu ve Soru Dağılımları:

1. Alan Bilgisi Testi (% 80, 40 Soru )

a. Temel Psikolojik Kavramlar (8 Soru)

b. Psikolojik Danışma Kuram İlke ve Teknikleri (8 Soru)

c. Davranış ve Uyum Problemleri (5 Soru)

d. Bireyi Tanıma Teknikleri (5 Soru)

e. Bireyle ve Grupla Psikolojik Danışma (5 Soru)

f. Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı (4 Soru)

g. Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Araştırma ve Program Geliştirme (3 Soru)

h. Mesleki Etik ve Yasal Konular (2 Soru)

2. Alan Eğitimi Testi (% 20, 10 Soru) 


KPSS Konuları 2018 - 2019

KPSS ÖĞRETMEN

KPSS Memurluk Kursu

Yeni Dönem Kurs Broşürü