KPSS Konuları 2018 - 2019 

( Tüm Lisans , Önlisans ve Ortaöğretim Adayları İçin )

Türkçe Konuları  ( 30 Soru ) 

Sözel Akıl Yürütme (Muhakeme) Becerileri

Dil Bilgisi

Yazım Kuralları – Sözel Akıl Yürütme (muhakeme)

Cümleden Kesin Yargı Çıkarma

Cümle Oluşturma ve Tamamlama

Paragraf Oluşturma

Mantıksal Akıl Yürütme 

Matematik Konuları ( 30 Soru ) 

Sayılarla İşlem Yapma→6 soru

Matematiksel İlişkilerden Yararlanma→6 soru

Problem Çözme→12 soru

Temel Geometrik Bilgilerden Yararlanma→3 soru

Tablo,Grafik Okuma ve Yorumlama→3 soru 

Tarih Konuları (  27 Soru ) 

Anadolu Selçuklu Devleti ve Öncesinde Türk Devletleri→3 soru

Osmanlı Devleti→ 9 soru

Atatürk İlke ve İnkılapları→12 soru

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi→3 soru 

Coğrafya Konuları  ( 18 Soru ) 

Türkiye’nin Fiziki Özellikleri→ 7 soru

Türkiye’nin Beşeri Özellikleri→ 3 soru

Türkiye’nin Ekonomik Özellikleri→8 soru 

Vatandaşlık Konuları ( 15 Soru ) 

Hukuk Başlangıcı ve Genel Kamu Hukuku→ 3 soru

Anayasa→ 4 soru

İdare →2 soru 

Türkiye ve dünya ile ilgili genel, kültürel ve güncel sosyal - ekonomik konular→6 soru